Møldrup Lokalhistoriske Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og Omegn

Møldrup

Der hvor Møldrup ligger i dag, var der omkring 1890 kun hede med høj kraftig lyng, revling og tyttebær.

Møldrup er opdelt i Roum sogn og Tostrup sogn.

Stedet blev kaldt "Bette Sverrig" fordi der omkring 1890 kun lå 3-4 små kampestenshuse med svenske familier, der ernærede sig som stenhuggere. De arbejdede i Viborg med domkirkebyggeriet og de gik vejen ind. Ifølge Søren Larsen var husenes placering Vestergade 5 og 28-30 (disse to numre er bygget sammen) - samt i Søndergade 34.

Byen Møldrup kom først til da jernbanen blev anlagt og det første hus der blev bygget var stationen, så fulgte ledvogterhuset og portørboligen i 1893. Kroen kom til i 1894.

 

I Årsskrift 1992 er der en grundig beskrivelse af de første 66 huse der stod færdige i 1930.

Byen er en typisk stationsby, som opstod i forbindelse med Himmerlandsbanen, i dag er denne udlagt til vandre- og cykelsti fra Løgstør til Løgstrup. Indtil 1970 var Møldrup hovedby i Tostrup-Roum Kommune og fra 1970-2006 havde byen kommunesædet for Møldrup Kommune.

2017 er året hvor der sker stor byfornyelse i Møldrup. En ny sø for overfladevand på Elmevej og Birkevej og Bøgevej får adskildt kloakvand og regnvand. Bymidten får en høj og torvet et nyt udseende. Astrupparken er åbnet op og udvidet til baneskoven helt ud til Himmerlandsstien, der er anlagt flere høje i parken. Busholdepladsen ved den gamle jernbanebygning i Jernbanegade er blevet nedlagt og der er lavet et glasskur på Søndergade. I parken ved Plejehjemmet er anlagt en sansehave og enkelt gamle træer har måttet lade livet. I Nørregade ved kommunebygningen Revlingen er der blevet lavet busstoppested.

2022: Udstykning til Aspevej med indkørsel fra Vestergade står helt stille. Vi håber det kommer igang i 2023.

 

 

 

 

©Copyright 2012 - Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og Omegn - Udviklet af Thomas Sloth