Møldrup Lokalhistoriske Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og Omegn

Roum

 

Roum sogn er anneks til Tostrup. I 1405 ses navnet stavet Rowm og i 1442 Rovum, byen har sin Kirke, der har været 3 skoler. Forsamlingshuset opført 1890. Missionshuset opført 1900 og udvidet 1920. Byen havde egen brugsforening. Vandværk (I/S, anl. 1905).

Under Roum sogn hører byerne:
Lund som i tidlige fortegnelser fra 1492 kaldes Romlund.
En del af Møldrup Stationsby.
Broholmhede.
Skamris.
Nørris.

I sognet er der ca. 100 kendte gravhøje.

Lunds historie begynder langt tilbage og den nuværende Lundgård i Roum sogn er den sidste rest af en gammel herregård eller rettere adelig sædegård, altså en gård ejet, beboet og drevet af adelige. I mindst et par hundrede år fra gårdens opdukken af historiens mørke sidst i 1400-tallet og frem til Enevældens indførelse 1660 under Frederik III var Lund rammen om adelsfamiliers dagligdag. Men siden adelstandens krise i årene efter 1600-tallets midte har ingen adelige beboet gården.

Læs videre om tidligere ejere af Lundgården i Lokalhistorisk Årsskrift 1988 artikel af Anton Blåbjerg.

Religion: I en periode var der stærke religiøse strømninger i Roum, det resulterede i 2 missionshuse. Det gamle budskab, de gamle stier, indre mission.

 

 

 

 

 

 

 

 

©Copyright 2012 - Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og Omegn - Udviklet af Thomas Sloth