Møldrup Lokalhistoriske Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og Omegn

Bestyrelsen

Bestyrelsen 2024:

Formand: Steen Sømod, Møldrup

Kasserer: Henriette Egelund Kristensen, Roum

Næstformand: Svend Erik Nielsen, Møldrup

Sekretær: Jørgen Østergaard, Møldrup

Arkivleder: Mona Sloth, Møldrup - kan kontaktes  20 30 59 31.

Bestyrelsesmedlemmer: Thorkild Thomsen, Bjerregrav, Niels Ole Andersen, Roum

Bestyrelsessuppleanter: Gert Nielsen, Møldrup og Thorben Sparre, Hvam.

Revisorer: Bent Nielsen, Møldrup og Svend Sørensen Høgh, Roum.

Revisorsuppleant: Gurli M. Bech, Kallestrup.

 

 

Lidt om arkivet

Foreningen er en fortsættelse af Møldrup Kommunes Lokalhistoriske arkiv og derfor ligger arkivet inde med arkivalier fra hele den gamle Møldrup kommune.

Arkivets formål er at formidle lokalhistorien, indsamle, registrere og bevare arkivalier med tilknytning til sognene: 
Hersom, Bjerregrav, Hvam, Låstrup, Tostrup og Roum, 
og at stille arkivalier til rådighed for besøgende efter gældende regler for tilgængelighed.

Fra 2007 blev Hvam også en del af arkivet, men tidligere indsamlede arkivalier ligger i Aalestrup arkiv.

I "den gamle" Møldrup kommune er der ligeledes lokalhistoriske arkiver i Skals, Ulbjerg og Klejtrup.

©Copyright 2012 - Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og Omegn - Udviklet af Thomas Sloth