Møldrup Lokalhistoriske Arkiv
Foreningen for Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og Omegn

Bestyrelsen

Bestyrelsen 2019:

Formand: Svend Jensen, Hvam

Næstformand: Jens Stengaard, Roum

Kasserer: Steen Sømod, Møldrup

Sekretær: Grethe Thougaard, Møldrup

Arkivleder: Mona Sloth, Møldrup - kan kontaktes i corona-tiden 20 30 59 31 så længe vi ikke har adgang til arkivet.

Bestyrelsesmedlemmer: Svend Erik Nielsen, Møldrup og Johnny Nancke, Roum

Bestyrelsessuppleanter: Gert Nielsen, Ole Bundgaard.

Revisorer: Bent Nielsen og Elin Markvard Olsen

Revisorsuppleant: Svend Høgh

 

 

Lidt om arkivet

Foreningen er en fortsættelse af Møldrup Kommunes Lokalhistoriske arkiv og derfor ligger arkivet inde med arkivalier fra hele den gamle Møldrup kommune.

Arkivets formål er at formidle lokalhistorien, indsamle, registrere og bevare arkivalier med tilknytning til sognene: 
Hersom, Bjerregrav, Hvam, Låstrup, Tostrup og Roum, 
og at stille arkivalier til rådighed for besøgende efter gældende regler for tilgængelighed.

Fra 2007 blev Hvam også en del af arkivet, men tidligere indsamlede arkivalier ligger i Aalestrup arkiv.

I "den gamle" Møldrup kommune er der ligeledes lokalhistoriske arkiver i Skals, Ulbjerg og Klejtrup.

©Copyright 2012 - Møldrup Lokalhistoriske Arkiv - Udviklet af Thomas Sloth